آیا سده به نفت می رسد؟

اخیرا در شهرستان خنج روستای سده مناطق دشت لاله.بازا. بیخویه.سه کلات و چرخو عملیات اکتشاف نفت صورت گرفته است و تا به امروز در حال انجام است...

به منظور آشنایی با نحوه عملیات اکتشاف در این مناطق نگاهی به گزیده ای از مقاله ی مهندس علی قادری که در ذیل آمده است می نماییم.

<< روش عملیاتی-اکتشافی به کار برده شده در این مناطق لرزه نگاری  می باشد. لرزه نگاری مهمترین ابزار مهندسان زمین شناسی برای اکتشاف نفت و گاز می باشد.لرزه نگاری بر مطالعه شکل امواج صوتی یا ارتعاشی استوار است که توسط منبع به داخل زمین فرستاده می شود.سپس از لایه های مختلف عبور کرده و قسمتی از آن به سوی منبع یا نقطه ای مشخص انعکاس می یابد.امواج براثر اختلاف چگالی و سرعت صوت در لایه های زمین شناختی انعکاسهای گوناگونی دارند وتوسط جئو فونها(درخشکی)و هیدروفونها(دردریا) جذب می شوند. تفاوت در انعکاس امواج از تشکلهای مختلف به مهندس زمین شناس امکان می دهد که محدوده و عمق سنگهای متخلخل را که احتمالا حاوی نفت و گاز هستند تخمین بزند.ابتدا لایه ازلحاظ زمین شناختی سطحی بررسی می شود.درصورت مناسب بودن شرایط روش مغناطیس سنجی و ثقل سنجی انجام می گیرد و در صورت موفق بودن روشهای مذکور لرزه نگاری برای شناسایی ساختارهای مناسب در تجمع هیدروکربن ها استفاده می شود.>>

 

/ 0 نظر / 11 بازدید